In de Sharia (Islamtische Wetgeving) worden en verschillende termen gebruikt om aan te geven welke zaken in het dagelijkse leven gewenst of ongewenst zijn. Onder andere Fard, Sunnah en Makrooh zijn vormen die vaak worden genoemd. In dit artikel zoomen we in op de definities van deze termen om hier een duidelijk overzicht van te geven.

 

Fard en Waajib
Fard is een daad waarbij het opzettelijk nalaten hiervan gunaah (zondig) is. Een ibaadat (gebed) is niet compleet wanneer er niet aan alle fard onderdelen is voldaan.
Ook het opzettelijk verzuimen van een waajib daad is zondig. Wanneer men een waajib onderdeel van namaaz opzettelijk niet verricht,  is het noodzakelijk om de namaaz nogmaals te verrichten. Indien een waajib onderdeel is vergeten dan is het verrichten van Sajda e Sahw genoodzaakt.

Sunnah Muakkida en Sunnah Ghair Muakkida
Het doen van sunna muakkida bevat sawaab (zegeningen). Het verzuimen hiervan wordt vanuit de sharia beschouwd als een slechte daad. Wanneer men er een gewoonte van maakt om sunnah muakkida te verzuimen, staat dit gelijk aan het begaan van een misdaad.
Sunnah ghair muakkida bevat  zegeningen wanneer dit wordt verricht. Het regelmatig verzaken hiervan wordt niet gezien als slecht. Echter, de sharia beschouwt dit wel als afkeurenswaardig.

Moestahab en Moebaah
Het verrichten van Moestahab bevat sawaab, het niet verrichten hiervan is niet zondig.
Het verrichten of niet verrichten van Moebaah is om het even.

Haraam en Makrooh Tahreemi
Het nuttigen of uitvoeren van haraam is een directe zonde is. Zelfs het eenmalig verrichten hiervan is zondig. Vermijden van haraam is fard, verplicht, en bevat sawaab.
Het verrichten van makrooh tahreemi is zondig en schadend voor de ibaadat.  De zonde is overigens lichter dan een zonde vanuit haraam.

Makrooh Tanzeehi en Khilaaf e Ulaa
Makrooh Tanzeehi dient ment te vermijden en is vanuit de sharia afkeurenswaardig.
Voor khilaaf e ulaa geldt eveneens het advies om dit vermijden. Mocht men khilaaf e ulaa toch uitvoeren dan is dit niet zondig en niet afkeurenswaardig.

Geef een reactie