Het is binnen de Ahlus Sunnah wal Jama’ah niet meer ongewoon om ikhtilaf te hebben met Mujaddid ul A’zam Imam Ahlus Sunnah Shaykh Ahmad Rida Khan. Men zegt dat het toegestaan is om (binnen de Hanafiyyah) ikhtilaf in Furu’ te doen. Al-hamdu li-Allah, Sayyadi Taj al Shari’ah Shaykh Akhtar Rida al Azhari heeft hier mooi en duidelijk antwoord op gegeven.

Sommigen spreken over ikhtilaf in Furu’en zeggen: “Maslak heeft slechts betrekking op Aqaid.”
Maslak e ‘Ala Hazrat is niet alleen Aqaid. Net zoals het de naam van Aqaid is, heeft ook het praktiseren van de Ahl e Sunnat de naam Maslak e ‘Ala Hazrat. Echter, Maslak e ‘Ala Hazrat is niet alleen de naam van Aqaid en het praktiseren. Maslak e Ala Hazrat is de naam van de ware volgelingen van de A’immah en de ware Hanafiyyah. Hij die een ware en standvastige Hanafi is, is de handhaver en drager van Maslak e ‘Ala Hazrat. Maslak e ‘Ala Hazrat is de identiteit van Hanafi’s.

Hij die de verlangen van zijn nafs wil vervullen, zoals in de kwestie van TV, roept op tot het doen van ikhtilaf. En het kan hem niet schelen in welk vonnis hij ikhtilaf doet. Voor de tijd van ‘Ala Hazrat was het vonnis Ijma’i gebleven sinds de tijd van De Profeet ﷺ tot aan de tijd van Imam al-Shami. En niemand zei dat het ikhtilafi was. Of het nu een Attari, een individu van Dawate Islami of Sunni Dawate e Islami is, hij kan geen ikhtilaf doen in de kwestie van TV – zijn ikhtilaf is terug in zijn gezicht gegooid.

In de tweede alinea gaat Huzoor Taj al Shari’ah in op de TV kwestie. Echter, Sayyadi ‘Ala Hazrat is heel duidelijk geweest over andere kwesties waar deze dagen ikhtilaf in wordt gedaan: het waarnemen van de nieuwe maan, het accepteren van berichtgevingen over de nieuwe maan, Salat ul ‘Isha tijden en de regels omtrent de baard.

Moge Allah de Verhevene ons allen standvastig op Maslak e Ala Hazrat houden en ons zo de status van ware Muqallideen geven.

Muhammad Afzal Qadri

Geef een reactie