Allah de Verhevene is vrij van gebreken

Binnen de Ahlus Sunnah wal Jama’ah geloven wij dat Almachtige Allah niet liegt en ook niet het vermogen bezit om te (kunnen) liegen. Allah de Verhevene is vrij van alle gebreken en zaken die leiden tot gebreken. Almachtige Allah zegt in de Heilige Quraan: “And whose word is more truthful than that of Allah?” [Surah […]