Bid’at en haar verschillende vormen

Bid’ah is een innovatie die na het zichtbare leven van Profeet Muhammad, sallalahu alaihi wa sallam, is ontstaan. Het is een term waar helaas veel misbruik van wordt gemaakt terwijl bid’ah in verschillende vormen bestaat. De bijgevoegde afbeelding geeft een simpel en schematisch overzicht van de verschillende vormen.